Mode Suara

Rekapitulasi Perkara

TAHAPAN PERKARAPERSIDANGANREKAPITULASI PERKARA
Rekapitulasi Perkara PUU
Rekapitulasi Perkara SKLN

Prosedur Permohonan

Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online

Permohonan Online

Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Rekapitulasi Perkara SKLN

TahunDalam Proses Yang laluDiregistrasiJumlahAmar PutusanJumlah PutusanDalam Proses Tahun iniKeterangan
2003000

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

00-
20040

1

1

Dikabulkan : 0

Ditolak : 1

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

10-
20050

1

1

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

01-
2006

1

4

5

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 2

⁠Ditarik Kembali : 1

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

32-
2007

2

2

4

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 2

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

22-
2008

2

3

5

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 2

⁠Ditarik Kembali : 2

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

41-
2009

1

01

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 1

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

10-
20100

1

1

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

01-
2011

1

6

7

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 4

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

43-
2012

3

3

6

Dikabulkan : 1

Ditolak : 1

Tidak Dapat Diterima : 3

⁠Ditarik Kembali : 1

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

60-
20130

3

3

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 2

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

21-
2014

1

01

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 1

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

10-
20150

1

1

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

⁠Ditarik Kembali : 1

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

10-
2016000

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

00-
2017000

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

00-
2018000

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

00-
20190

1

1

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 1

10-
2020000

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

00-
20210

3

3

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 1

⁠Ditarik Kembali : 2

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

30-
2022000

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

00-
2023000

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

00-
2024000

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

00-

Jumlah

-29-

Dikabulkan: 1

Ditolak: 2

Tidak Dapat Diterima: 18

Ditarik Kembali: 7

Gugur: 0

Tidak Berwenang: 1