Mode Suara

Rekapitulasi Perkara

TAHAPAN PERKARAPERSIDANGANREKAPITULASI PERKARA
Rekapitulasi Perkara PUU
Rekapitulasi Perkara PHPU

Prosedur Permohonan

Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online

Permohonan Online

Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Rekapitulasi Perkara PHPU

TahunDalam Proses Yang laluDiregistrasiJumlahAmar PutusanJumlah PutusanDalam Proses Tahun iniKeterangan
20040

44

44

Dikabulkan : 15

Ditolak : 13

Tidak Dapat Diterima : 16

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

440-
20090

70

70

Dikabulkan : 24

Ditolak : 37

Tidak Dapat Diterima : 8

⁠Ditarik Kembali : 1

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

700-
20140

297

297

Dikabulkan : 1

Ditolak : 292

Tidak Dapat Diterima : 2

⁠Ditarik Kembali : 2

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

2970-
20190

262

262

Dikabulkan : 13

Ditolak : 83

Tidak Dapat Diterima : 122

⁠Ditarik Kembali : 10

Gugur : 34

Tidak Berwenang : 0

2620-
20240

299

299

Dikabulkan : 44

Ditolak : 59

Tidak Dapat Diterima : 148

⁠Ditarik Kembali : 15

Gugur : 20

Tidak Berwenang : 13

2990-

Jumlah

-972-

Dikabulkan: 97

Ditolak: 484

Tidak Dapat Diterima: 296

Ditarik Kembali: 28

Gugur: 54

Tidak Berwenang: 13