Mode Suara

Prosedur Permohonan Langsung & Online

TAHAPAN PERKARAPERSIDANGANREKAPITULASI PERKARA
Perkara

Prosedur Permohonan

Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online

Permohonan Online

Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Pendaftaran Permohonan Langsung

Pendaftaran Permohonan Langsung

Pendaftaran Permohonan Online

Pendaftaran Permohonan Online

Standar Pelayanan Konsultasi Perkara Secara Daring (Online)

Standar Pelayanan Konsultasi Perkara Secara Daring (Online)

Standar Pelayanan Konsultasi Perkara Secara Luring (Offline)

Standar Pelayanan Konsultasi Perkara Secara Luring (Offline)