Mode Suara

Rekapitulasi Perkara

TAHAPAN PERKARAPERSIDANGANREKAPITULASI PERKARA
Rekapitulasi Perkara PUU
Rekapitulasi Perkara PHPKADA

Prosedur Permohonan

Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online

Permohonan Online

Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Rekapitulasi Perkara PHPKADA

TahunDalam Proses Yang laluDiregistrasiJumlahAmar PutusanJumlah PutusanDalam Proses Tahun iniKeterangan
20080

27

27

Dikabulkan : 3

Ditolak : 12

Tidak Dapat Diterima : 3

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

189-
2009

9

3

12

Dikabulkan : 1

Ditolak : 10

Tidak Dapat Diterima : 1

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

120-
20100

230

230

Dikabulkan : 25

Ditolak : 149

Tidak Dapat Diterima : 45

⁠Ditarik Kembali : 4

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

2237-
2011

7

132

139

Dikabulkan : 11

Ditolak : 89

Tidak Dapat Diterima : 29

⁠Ditarik Kembali : 2

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

1318-
2012

8

105

113

Dikabulkan : 4

Ditolak : 57

Tidak Dapat Diterima : 26

⁠Ditarik Kembali : 9

Gugur : 1

Tidak Berwenang : 0

9716-
2013

16

192

208

Dikabulkan : 7

Ditolak : 134

Tidak Dapat Diterima : 46

⁠Ditarik Kembali : 6

Gugur : 2

Tidak Berwenang : 0

19513-
2014

13

9

22

Dikabulkan : 4

Ditolak : 13

Tidak Dapat Diterima : 5

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

220-
20160

152

152

Dikabulkan : 3

Ditolak : 5

Tidak Dapat Diterima : 138

⁠Ditarik Kembali : 6

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

1520-
20170

60

60

Dikabulkan : 3

Ditolak : 6

Tidak Dapat Diterima : 51

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 0

600-
20180

72

72

Dikabulkan : 2

Ditolak : 6

Tidak Dapat Diterima : 61

⁠Ditarik Kembali : 1

Gugur : 2

Tidak Berwenang : 0

720-
20210

153

153

Dikabulkan : 20

Ditolak : 14

Tidak Dapat Diterima : 104

⁠Ditarik Kembali : 7

Gugur : 2

Tidak Berwenang : 4

1512-
2022

2

1

3

Dikabulkan : 0

Ditolak : 0

Tidak Dapat Diterima : 0

Ditarik Kembali : 0

Gugur : 0

Tidak Berwenang : 3

30-

Jumlah

-1136-

Dikabulkan: 83

Ditolak: 495

Tidak Dapat Diterima: 509

Ditarik Kembali: 35

Gugur: 7

Tidak Berwenang: 7